Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

829Методы управления международными нефтегазовыми трубопроводостроительными проектами
Коликов Валерий Леонидович

Введение 4

Глава 1. Анализ состояния и развития нефтегазового комплекса и 10 управления нефтегазовым трубопроводным строительством

1. Развитие и текущее состояние нефтегазо

387Методические основы оценки экономических рисков автотранспортной организации при формировании стратегии ее развития
Горбатова, Ирина Ивановна

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 12

1Д. Исследование состояния и динамики развития автотранспортных орга

54Трансформация механизма управления социальноэкономическим развитием региона Москва
Терехова Светлана Александровна

Введение

Глава 1. Комплексное социально-экономнческое развитие региона: нодходы к ноннманию 23

1.1 Теоретические и концеитуальные основы исследования 23

1.2. Социально-хозя

686Повышение эффективности деятельности строительного предприятия на основе рационализации организационной структуры управления
Черепенко Сергей Васильевич

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 8

1.1. Теоретическое обоснование совершенствования организационно

372Моделирование рынка телекоммуникационных услуг
Азаров Иван Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ............................................................................. 3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА..............................................

756Программа совершенствования функции внешнего дыхания у младших школьников с умственной отсталостью на занятиях ЛФК
Гогольчева Виктория Петровна

ВВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 9

1.1. Краткая клинико-педагогическая характеристика школьников с умст¬венной отсталостью 9

1.2. Особенности морфофункционального разв

768Правовое регулирование таможенного оформления: сравнительно-правовое исследование
Дзугаев Руслан Валерьевич

Введение 3

Глава 1. Механизм таможенного оформления в правовом обеспечении таможенного дела Российской Федерации 14

1.1. Теоретико-правовая сущность таможенного оформления

849Правовое положение граждан-предпринимателей
Гришин Сергей Владимирович

Введение 3

Глава I. Правовое регулирование предпринимательства в Рос¬ сии . 13

1.1. Возникновения и развитие частного предпринимательства в России 13

1.2. В

321Договор поставки как институт гражданского права России:диссертация ... кандидата юридических наук
Кучер, Евгений Петрович

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................3

Глава Т. Правовой статус доювора поставки.....................

510Методология формирования неосязаемых активов предприятий
Просвирина Ирина Игоревна

ВВЕДЕНИЕ 4

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ В ТЕОРИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 18

1.1. Категории финансов предприятий. Формирование активов в системе финансовых отнош

Назад ко всем разделам РГБ