Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

109Научные основы и практические результаты повышения эффективности теплообменных аппаратов
Киреев Владимир Васильевич

Введение

Глава 1. Современное состояние проблемы отвода тепла в окружающую среду К1. Открытые системы оборотного водоснабжения

1.2. Закрытые системы оборотного водоснаб

720Тяжелые металлы в почвах и растениях геохимических ландшафтов Северо - Западного Кавказа
Санникова Анна Борисовна

Введение 4

Глава 1. Методика исследований 13

Глава 2. Физико-географические особенности ландшафтов региона и их геохимическая систематика 18

Глава 3. Влияние горн

46Несостоятельность (банкротство) некоммерческих организаций
Лукьянова Светлана Валерьевна

ВВЕДЕИИЕ 3

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ИОЛОЖЕНИЯ О ИЕСОСТОЯТЕЛЬИОСТИ (БАИКРОТСТВЕ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ...... 11

§1.1 Некоммерческие организации как субъекты несостоятельности 11

<
804Формирование готовности студентов к продуктивной профессиональной самореализации: На примере архитектурно-строительной академии
Левова Галина Анатольевна

Введение с. 2

Глава I. Теоретические основы формирования умений мобильной профессиональной самореализации студентов высших профессиональных учебных заведений с. 13

1.1. Сущность п

414Международные финансовые институты и их роль в трансформационных процессах постсоциалистических стран
Мельников, Виктор Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................................................3

ГЛАВА 1 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ - ГЛАВНЫЙ

596Уголовно-процессуальные и организационно-тактические ошибки на стадии предварительного следствия и пути их предотвращения и устранения
Попова Ольга Александровна

Введение 3

Глава 1. Общая характеристика уголовно-процессуальных и организационно-тактических ошибок на стадии предварительного расследо¬вания

§ 1. Понятие и социально-психологическ

209Глобализация в контексте эволюционных процессов унификации и роста разнообразия
Иванов, Алексей Владимирович

Введение............................................................................3

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования процессов глобализации.........

727Низкотемпературные релаксационные процессы и проводимость в твердых полимерных электролитах
Бурмистров Святослав Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 7

§1.1 Диэлектрическая спектроскопия систем с высокой проводимостью..'. 7

§1.2 Объекты исследования 18

1.2.1 Перфторированные ио

724Законодательство Российской империи второй половины XIX - начала XX вв. о гражданской государственной службе
Столярова Елена Евгеньевна

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. Организация и структура государственной службы 16

and 1. Структура государственной службы 16

an

179Система управления персоналом организации (Теоретико-методологические подходы к развитию)
Половинко, Владимир Семенович

ведение

Глава 1. Методология управления персоналом как системой 12

1.1. Методологические основы развития системы управления

12 персоналом органи

Назад ко всем разделам РГБ