Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

326Социокультурная традиция: онтология и динамик
Полонская, Ирина Нисоновна

Введение.................................................................................................4

ГЛАВА 1- ВЕРСИИ ПОНИМАНИЯ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-Ф

146Монополия и локальная монополия как ее тип: история вопроса, методология, теория и практика
Клюзина Светлана Владимировна

Введение................................................................................. 5

Глава 1. Сравнительный анализ и классификация концепций монополии............................

805Учет затрат и калькулирование себестоимости в рыбоперерабатывающих предприятиях
Мамаева Жанна Геннадьевна

Введение 3

1. Теоретические аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости 9

1.1. Затраты как экономическая категория: классификация и поведение 9

1.2.Способы учета

593Развитие института гражданства: современные тенденции и конституционно-правовой опыт России
Винокуров Алексей Алексеевич

Введение 3

Глава 1. Гражданство как институт российского права и предмет регулирования международного права 14

§ 1. Институт гражданства: понятие, значение, при

246Инновационный процесс в переходной экономике (на примере стран Центрально-Восточной Европы и СНГ)
Ленчук Елена Бормсовна

Введение........................................................................... 3

Глава 1. Глобальные тенденции перехода к инновационной экономике....................................

225Современные тенденции участия России в международном движении ссудного капитала
Долгополов, Дмитрий Сергеевич

Введение.......................................................................................................................3

Глава I. Импорт ссудного капитала как основной вид иностранн

8УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Лукина Елена Леонидовна

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1.1. Идентификация стратегического анализа как 11 инновационного вида управленческо

439Управление организационными изменениями как основа обеспечения экономической безопасности и развития предприятия
Фокина, Ольга Геннадьевна

Введение 4-11

1. Методические основы управления организационные 12-66 ми изменен

457Договор строительного подряда
Мокров, Сергей Николаевич

Введение........................................................................... 3

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА.............

274Интертекстуальность и пародия в творчестве Джона Барта
Волков, Игорь Васильевич

Введение.......................................................................................4

Глава 1. Интертекстуальность как элемент игровой поэтики Дж.Барта..........................

Назад ко всем разделам РГБ