Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

856Роль органов местного самоуправления в обеспечении правопорядка
Годунин Роман Сергеевич

1. Введение 3.

2. Глава 1. Теоретические вопросы понятия правопорядка: 18.

1.1. Основные научные подходы к понятию правопорядка 18.

1.2. Субъекты обеспечения прав

863Клинико-патогенетическое обоснование микробиоценоз-сберегающей терапии острых кишечных инфекций у детей
Тихонова Ольга Николаевна

Введение 4

Глава 1 Современные представления о микробиоценозе кишечника в норме и патологии (обзор литературы) 10

1.1 Микрофлора кишечника и ее функции в организме человека 10

326Социокультурная традиция: онтология и динамик
Полонская, Ирина Нисоновна

Введение.................................................................................................4

ГЛАВА 1- ВЕРСИИ ПОНИМАНИЯ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-Ф

196Современное российское право в условиях глобализации: теоретико-методологические проблемы
Архипова, Наталия Вениаминовна

Введение .............. 4

Часть I. Теоретическое обоснование проблемы ....... 9 Глава 1. Исторический анализ подходов к проблеме отражения собственного тела

296Принцип разделения властей и его реализация в субъектах Российской Федерации
Мартьянова, Галина Васильевна

Введение.......................................................................................3

Глава L Принцип разделения властей: теория и опыт реализации..............18

§ 1,

309Комплексное исследование половых и расово-этнических особенностей строения ушных раковин и зубных дух с целью идентификации личности
Пипия, Ирма Шахиевна

Введение ...........................................................................4

Глава 1. Обзор литературы. Современное состояние судебно-медицинской идентификации личппсти..........

364Исследование результативности расходования бюджетных средств на образование
Роганова, Светлана Юрьевна

Введение 3

Глава 1. Особенности формирования бюджетных расходов на образование и бюджетирования, ориентированного на результат в условиях бюджетной реформы 2001-2008гг. 10

<
72Эколого-эпидемиологические и молекулярно- генетические аспекты изучения природных очагов риккетсиозов и эрлихиозов в России
Шпынов Станислав Николаевич
782Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака
Демьяненко Елена Владимировна

Введение

ГЛАВА I Развитие уголовного законодательства России об ответственности за незаконное использование товарного знака

ГЛАВА II Уголовно-правовая характеристика состава п

106Теоретические основы культурологического подхода к профессиональному педагогическому образованию
Рябцев Владимир Петрович

Введение 4-23

Глава I. Культурный контекст профессионального недагоги- ческого образования 24-86

1.1, Различные подходы к определению понятия культура 24-39

1.2, Теоцентри

Назад ко всем разделам РГБ