Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

827Моделирование как средство обучения в профессиональной подготовке менеджеров туризма
Вакулич Елена Валентиновна

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. Общая характеристика моделирования как средства обучения 14

1.1. Понятие моделирования 14

1.2. Роль моделирования в познавательной и практической де

211Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур фармацевтической промышленности РФ на основе применения аутсорсинга
Брага, Ирина Викторовна

Введение 3

Глава 1. Анализ конкурентоспособности предпринимательских струк- 10

364Исследование результативности расходования бюджетных средств на образование
Роганова, Светлана Юрьевна

Введение 3

Глава 1. Особенности формирования бюджетных расходов на образование и бюджетирования, ориентированного на результат в условиях бюджетной реформы 2001-2008гг. 10

<
836Налоговые преступления: Квалификация и предупреждение
Рольян В.П.

Введение 4

Глава I. История развития законодательства об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей 11

§ 1. Зарождение законодательств

502Марийские устные рассказы: типология и поэтика
Иванова Эрвелина Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Понятие жанра устного рассказа в марийской фольклористике 7

1.1. История собирания и изучения марийских устных рассказов 7

1.2. К спорам о жанровой природе уст
38МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ * ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Федоров Иван Семенович

ВВЕДЕНИЕ............................................................................. 4

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В С

170Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
Манжосова, Инна Борисовна

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................. 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕС

449Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным преступлениям против собственности : по материалам Восточно-Сибирского региона
Никитин, Александр Викторович

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3

Глава 1, Теоретическое исследование вопросов оперативно-разыскного про

146Монополия и локальная монополия как ее тип: история вопроса, методология, теория и практика
Клюзина Светлана Владимировна

Введение................................................................................. 5

Глава 1. Сравнительный анализ и классификация концепций монополии............................

594Ошибки при окончании предварительного следствия и уголовно-процессуальные способы их устранения
Климчук Виктор Петрович

ВВЕДЕНИЕ С. 4-14

Глава I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ ПРИ ОКОНЧАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С. 15-57

§ 1. Понятие ошибок при производстве по уголовным делам

Назад ко всем разделам РГБ