<
Поиск по сайту:

Диссертации НБУ:

Диссертации из НБУ.

12-Юридические науки:

 • 12.00.01. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
 • 12.00.04. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
 • 12.00.08. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 • 12.00.11. Міжнародне право.
 • 12.00.03. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 • 12.00.06. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 • 12.00.07. Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 • 12.00.02. Конституційне право.
 • 12.00.05. Трудове право; право соціального забезпечення.
 • 12.00.09. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
 • 12.00.10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
 • 12.00.12. Філософія права.