<
Поиск по сайту:

Диссертации НБУ:

Диссертации из НБУ.

05-Технические науки:

 • 05.13.05. Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.
 • 05.09.07. Світлотехніка та джерела світла.
 • 05.11.13. Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
 • 05.13.06. Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • 05.23.03. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.
 • 05.05.03. Теплові двигуни.
 • 05.27.06. Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.
 • 05.09.03. Електротехнічні комплекси та системи.
 • 05.23.17. Будівельна механіка.
 • 05.05.09. Машини харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
 • 05.05.01. Машини і процеси поліграфічного виробництва.
 • 05.13.03. Системи та процеси керування.
 • 05.20.01. Механізація сільськогосподарського виробництва.
 • 05.11.16. Інформаційно-вимірювальні системи.
 • 05.18.16. Технологія продуктів харчування.
 • 05.18.15. Товарознавство харчових продуктів.
 • 05.03.06. Зварювання та споріднені технології.
 • 05.23.16. Гідравліка та інженерна гідрологія.
 • 05.22.20. Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
 • 05.02.04. Тертя та зношування в машинах.
 • 05.09.01. Електричні машини і апарати.
 • 05.02.02. Машинознавство.
 • 05.19.05. Технологія шкіри та хутра.
 • 05.23.01. Будівельні конструкції, будівлі та споруди.
 • 05.11.07. Оптичні прилади та системи.
 • 05.16.01. Металознавство та термічна обробка металів.
 • 05.17.14. Хімічний опір матеріалів та захист від корозії.
 • 05.05.12. Машини нафтової та газової промисловості.
 • 05.22.07. Рухомий склад залізниць та тяга поїздів.
 • 05.09.05. Теоретична електротехніка.
 • 05.18.03. Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва.
 • 05.11.03. Гіроскопи та навігаційні системи.
 • 05.15.01. Маркшейдерія.
 • 05.12.02. Телекомунікаційні системи та мережі.
 • 05.26.01. Охорона праці.
 • 05.18.12. Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • 05.23.02. Основи та фундаменти.
 • 05.15.02. Підземна розробка родовищ корисних копалин.
 • 05.14.14. Теплові та ядерні енергоустановки.
 • 05.12.07. Антени та пристрої мікрохвильової техніки.
 • 05.02.01. Матеріалознавство.
 • 05.03.07. Процеси фізико-технічної обробки.
 • 05.05.07. Машини та процеси лісівничого комплексу.
 • 05.18.07. Технологія продуктів бродіння.
 • 05.05.02. Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.
 • 05.01.04. Ергономіка.
 • 05.22.11. Автомобільні шляхи та аеродроми.
 • 05.03.01. Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
 • 05.15.11. Фізичні процеси гірничого виробництва.
 • 05.18.05. Технологія цукристих речовин.
 • 05.13.07. Автоматизація технологічних процесів.
 • 05.17.03. Технічна електрохімія.
 • 05.23.05. Будівельні матеріали та вироби.
 • 05.13.22. Управління проектами та розвиток виробництва.
 • 05.19.08. Товарознавство промислових товарів.
 • 05.23.04. Водопостачання, каналізація.
 • 05.16.02. Металургія чорних металів.
 • 05.02.03. Системи приводів.
 • 05.16.04. Ливарне виробництво.
 • 05.02.08. Технологія машинобудування.
 • 05.03.05. Процеси та машини обробки тиском.
 • 05.16.06. Порошкова металургія та композиційні матеріали.
 • 05.13.12. Системи автоматизації проектувальних робіт.
 • 05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
 • 05.11.04. Прилади та методи вимірювання теплових величин.
 • 05.14.06. Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
 • 05.15.13. Нафтогазопроводи, бази та сховища.
 • 05.24.01. Геодезія.
 • 05.12.13. Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
 • 05.18.01. Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів.
 • 05.09.12. Напівпровідникові перетворювачі електроенергії.
 • 05.01.02. Стандартизація та сертифікація.
 • 05.11.05. Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин.
 • 05.15.08. Збагачення корисних копалин.
 • 05.07.04. Технологія виробництва літальних апаратів.
 • 05.18.02. Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів та комбікормів.
 • 05.14.02. Електричні станції, мережі і системи.
 • 05.17.08. Процеси та обладнання хімічної технології.
 • 05.11.15. Метрологія та метрологічне забезпечення.
 • 05.05.14. Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціонування.
 • 05.07.12. Дистанційні аерокосмічні дослідження.
 • 05.23.08. Технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
 • 05.01.01. Прикладна геометрія, інженерна графіка.
 • 05.22.02. Автомобілі та трактори.
 • 05.20.02. Застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві.
 • 05.05.06. Гірничі машини.
 • 05.17.04. Технологія продуктів органічного синтезу.
 • 05.17.11. Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.
 • 05.08.04. Технологія суднобудування та судноремонту.
 • 05.22.06. Залізнична колія.
 • 05.23.20. Містобудування та територіальне планування.
 • 05.18.13. Технологія консервованих продуктів.
 • 05.24.02. Фотограмметрія та картографія.
 • 05.18.04. Технологія м'ясних, молочних та рибних продуктів.
 • 05.16.03. Металургія кольорових металів.
 • 05.02.09. Динаміка та міцність машин.
 • 05.13.13. Обчислювальні машини, системи та мережі.
 • 05.17.15. Технологія хімічних волокон.
 • 05.17.07. Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів.
 • 05.19.03. Технологія текстильних матеріалів.
 • 05.05.05. Піднімально-транспортні машини.
 • 05.18.06. Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів.
 • 05.19.04. Технологія швейних виробів.
 • 05.05.17. Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.
 • 05.15.09. Механіка ґрунтів та гірських порід.
 • 05.05.10. Машини легкої промисловості.
 • 05.13.21. Системи захисту інформації.
 • 05.15.03. Відкрита розробка родовищ корисних копалин.
 • 05.15.04. Шахтне та підземне будівництво.
 • 05.19.06. Технологія взуттєвих та шкіряних виробів.
 • 05.01.03. Технічна естетика.
 • 05.08.01. Теорія корабля.
 • 05.11.08. Радіовимірювальні прилади.
 • 05.12.20. Оптоелектронні системи.
 • 05.13.20. Гнучкі виробничі системи.
 • 05.08.03. Механіка та конструювання суден.
 • 05.24.04. Кадастр та моніторинг земель.
 • 05.17.01. Технологія неорганічних речовин.
 • 05.16.07. Металургія високочистих мелалів та спеціальних сплавів.
 • 05.11.17. Біологічні та медичні прилади і системи.
 • 05.12.17. Радіотехнічні та телевізійні системи.
 • 05.22.12. Промисловий транспорт.
 • 05.27.01. Твердотільна електроніка.
 • 05.15.10. Буріння свердловин.
 • 05.09.10. Електротермічні процеси та установки.
 • 05.09.16. Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі.
 • 05.09.13. Техніка сильних електричних та магнітних полів.
 • 05.07.01. Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів.
 • 05.11.01. Прилади та методи вимірювання механічних величин.
 • 05.22.01. Транспортні системи.
 • 05.11.06. Акустичні прилади.
 • 05.13.23. Системи та засоби штучного інтелекту.
 • 05.05.08. Машини для металургійного виробництва.
 • 05.17.06. Технологія полімерних і композиційних матеріалів.
 • 05.22.09. Електротранспорт.
 • 05.07.09. Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів.
 • 05.07.05. Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • 05.14.08. Перетворювання відновлюваних видів енергії.
 • 05.17.18. Мембрани та мембранна технологія.
 • 05.08.05. Судові енергетичні установки.
 • 05.07.02. Проектування літальних апаратів.
 • 05.05.04. Машини для земляних та дорожних робіт.
 • 05.22.13. Навігація та управління повітряним рухом.
 • 05.07.07. Випробування літальних апаратів та їхніх систем.
 • 05.07.03. Міцність літальних апаратів.
 • 05.27.02. Вакуумна, плазмова та квантова електроніка.
 • 05.05.15. Вакуумна та компресорна техніка.
 • 05.22.16. Судноводіння.
 • 05.15.06. Розробка нафтових та газових родовищ.
 • 05.11.14. Технологія приладобудування.
 • 05.09.08. Електроакустика та звукотехніка.
 • 05.05.16. Турбомашини та турбоустановки.
 • 05.05.13. Машини та апарати хімічних виробництв.
 • 05.14.01. Енергетичні системи та комплекси.
 • 05.28.01. Історія техніки.
 • 05.12.04. Радіолокація та радіонавігація.
 • 05.17.21. Технологія водоочищення.
 • 05.14.05. Теоретична теплотехніка.
 • 05.12.21. Радіотехнічні системи спеціального призначення.
 • 05.17.22. Технологія та обладнання хімічної переробки деревини.
 • 05.18.14. Холодильна технологія харчових продуктів.
 • 05.15.12. Розробка морських родовищ корисних копалин.