<
Поиск по сайту:

Диссертации НБУ:

Диссертации из НБУ.

01-Физико-математические науки:

 • 01.04.10. Фізика напівпровідників і діелектриків.
 • 01.04.02. Теоретична фізика.
 • 01.04.15. Фізика молекулярних та рідких кристалів.
 • 01.01.02. Диференціальні рівняння.
 • 01.04.07. Фізика твердого тіла.
 • 01.04.11. Магнетизм.
 • 01.04.01. Фізика приладів, елементів і систем.
 • 01.04.03. Радіофізика.
 • 01.05.02. Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 • 01.01.05. Теорія ймовірностей і математична статистика.
 • 01.02.04. Механіка деформівного твердого тіла.
 • 01.01.06. Алгебра та теорія чисел.
 • 01.04.14. Теплофізика та молекулярна фізика.
 • 01.02.05. Механіка рідини, газу та плазми.
 • 01.04.20. Фізика пучків заряджених частинок.
 • 01.04.16. Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.
 • 01.04.05. Оптика, лазерна фізика.
 • 01.01.01. Математичний аналіз.
 • 01.04.08. Фізика плазми.
 • 01.03.02. Астрофізика, радіоастрономія.
 • 01.03.03. Геліофізика і фізика Сонячної системи.
 • 01.04.13. Фізика металів.
 • 01.04.17. Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху.
 • 01.03.01. Астрометрія і небесна механіка.
 • 01.05.01. Теоретичні основи інформатики та кібернетики.
 • 01.05.03. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 • 01.04.18. Фізика і хімія поверхні.
 • 01.01.04. Геометрія та топологія.
 • 01.05.04. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 • 01.02.01. Теоретична механіка.
 • 01.04.22. Надпровідність.
 • 01.04.09. Фізика низьких температур.
 • 01.01.08. Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика.
 • 01.04.04. Фізична електроніка.
 • 01.04.21. Радіаційна фізика та ядерна безпека.
 • 01.01.07. Обчислювальна математика.
 • 01.04.19. Фізика полімерів.
 • 01.04.06. Акустика.
 • 01.01.03. Математична фізика.
 • 01.04.24. Фізика колоїдних систем.
 • 01.01.10. Дослідження операцій та теорія ігор.
 • 01.01.09. Варіаційне числення та теорія оптимального керування.