<
Поиск по сайту:

Философские науки

Диссертации из НБУ.

Раздел: 09.00.05 - Історія філософії / Назад, ко всем разделам НБУ.

idКод спец-тиГодТемаАвтор
4509.00.0520.12.1999Філософія Григорія Сковороди в контексті української філософської думки періоду бароко.Ткачук Олена Олександрівна
9209.00.0517.12.1999Вчення Конфуція та конфуціанство в контексті китайської філософської традиції (єтико-соціальний аспект)Усик Алла Володимирівна
22709.00.05.. Ідея суспільного прогресу в українській філософії.Держко Ігор Зиновійович
135309.00.0524.04.2000"Проблема відношення ""ідеального"" до ""реального"" у ""раннього"" О.Лосєва (У контексті досвіду німецького об""єктивного ідеалізму)."Сайтарли Інна Анатоліївна
154709.00.05.. Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництваМінаков Михайло Анатолійович
237409.00.05.. Співвідношення природного та людського як проблема давньокитайської філософії (порівняльний аналіз даоської та конфуціанської інтерпретацій)Бойченко Олександр Іванович
268509.00.0523.10.2000Національна ідея як головний фактор національного відродження України (історіософський аспект).Тимошенко Оксана Миколаївна
274009.00.0523.10.2000Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі.Астаф'єв Анатолій Олександрович
306809.00.0509.11.2000Метафізика в філософії Артура ШопенгауераШабанова Юлія Олександрівна
316209.00.0510.11.2000Проблема символів у філософії Г.С.Сковороди.Манюк Олесь Валерійович
369509.00.0527.12.2000Арістотелізм у Києво-Могилянській академіїЧерник Лілія Зенонівна
421609.00.05..Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини ХХ століття.Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна
471309.00.05..Проблема оновлення українського суспільства у філософії Лазаря БарановичаЧорна Лариса Сергіївна
472809.00.0511.04.2001Символізм у філософській культурі України.Шумка Михайліни Леонівна
559909.00.0527.06.2001"Проблема суб'єкта і розвитку ""Я"" в творчості Ф. Ніцше."Ледницький Дмитро Дмитрович
560209.00.05..Конфлікт і гармонія особистості і суспільства в творчості Ф.М.Достоєвського.ОСЕТРОВА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
566109.00.0527.06.2001Трансформація постпозитивістської епістемологічної традиції: основні вектори та сучасні модифікації.Богданович Максим Леонідович
589709.00.0525.06.2001Природа національного міфу: історико-філософський контекст.Артюх В'ячеслав Олексійович
598009.00.0512.09.2001Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров).Сініцина Алла Василівна
607509.00.05..Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд ГуссерльКар'єва Софія Олександрівна
629309.00.0522.10.2001Логіка і філософія: парадигми розвитку (історико-філософський аналіз).Демірська Інна Олександрівна
640709.00.0531.10.2001Проблема ідеалу у філософській спадщині Івана Франка.Хамар Уляна Вікторівна
646309.00.0531.10.2001Конструктивістські тенденції в сучасній аналітичній філософії.Виноградов Євгеній Георгійович
722109.00.0528.12.2001Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.)Наконечний Андрій Романович
757809.00.05..Історико-філософська спадщина у світогляді Льва ШестоваТаранов Сергій Володимирович
786909.00.0520.02.2002Філософські погляди Гавриїла Костельника.Мірчук Ірина Леонідівна
836109.00.0519.04.2002Релігійно-філософський світогляд В. ЕкземплярськогоГрищенко Вікторія Леонідівна
899109.00.05..Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.ПаскаляГуджен Ольга Федорівна
910409.00.0521.06.2002"""Семантико-екзистенціальна специфіка філософського дискурсу Лесі Українки (Історико-філософський аналіз)"""Доброносова Юлія Дмитрівна
964109.00.05..Співвідношення розуму та віри в українській філософській традиції 11 - 19 ст.Чупрій Леонід Васильович
978109.00.0523.09.2002Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. - перша третина ХІІІ ст. (до просторово-часової характеристики)Завгородній Юрій Юрійович
988309.00.0523.09.2002Постмодерністський дискурс:радикальні спроби оновлення філософіїВарениця Ольга Петрівна
1089709.00.0505.12.2002"""Філософсько-методологічні основи гуманістичної психології К.Роджерса"""Світашев Сергій Сергійович
1170209.00.05..Ірраціональне пізнання в філософській думці України.Морська Наталія Львівна
1189009.00.0521.03.2003 Проблема людини у філософській культурі Київської РусіЦелік Тетяна Віталіївна
1297609.00.05..Проблема страждання в філософсько-етичній спадщині А.Шопенгауера і С.К'єркегора: компаративний аналіз.Ярошенко Тетяна Миколаївна
1343509.00.0505.06.2003Естетичні особливості національного світогляду у філософській думці України першої половини ХХ століття.Дарморіз Оксана Володимирівна
1346209.00.05..Проблема людини у філософській антропології К.Ушинського.Довбня Віктор Миколайович
1355609.00.0520.06.2003Засади дружинної етики в культурі Київської РусіКиричок Олександр Борисович
1367109.00.05..Філософське осмислення трансформації держави (історико-філософський аналіз).Ставченко Сергій Вікторович
1550009.00.0522.12.2003Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.ЛоккаЯкоб Марія Михайлівна
1554009.00.05..Становлення філософської теорії цінностей (історико - філософський аналіз).Підлісний Михайло Миколайович
1554209.00.05..Принципи дидактики як об`єкт історико-філософської рефлексії.Кузьменко Вячеслав Віталійович
1556309.00.0512.01.2004Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації.Кириченко Михайло Сергійович
1565309.00.0512.01.2004Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя.Бокал Ганна Василівна
1809509.00.0524.06.2004Метафізика Еросу в творчості Б.Вишеславцева та філософія російського релігійного ренесансу кінця ХІХ - початку ХХ століть.Луценко Олена Миколаївна
1833209.00.05..Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова.Литовченко Наталія Петрівна
1893509.00.0520.09.2004Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму.Супрун Аліна Григорівна
1906209.00.0518.10.2004"Людина як ""радикальна реальність"" у філософії Х. Ортеги-і-Гассета."Аверкіна Надія Анатоліївна
1925609.00.0512.10.2004Проблема теодицеї у релігійній філософії Миколи Бердяєва та Лева Шестова.Сичевська-Возняк Олена Максимівна
1952609.00.0515.11.2004Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI - перша третина XVII ст.).Дойчик Максим Вікторович
1958309.00.0528.10.2004"""Ареопагітики"" та їх вплив на формування та розвиток філософської думки України XI-XVII ст."Городецька Наталія Любомирівна
1973809.00.05..Історико-філософський аналіз поняття свавілля.Видриган Микола Володимирович
1982409.00.0518.11.2004Концепція мови в онтології Мартіна Гайдеґґера (історико-філософський аналіз).Варшавський Олександр Павлович
2063309.00.05..Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена.Маліновська Оксана Степанівна
2069109.00.05..Співвідношення понять розуму та віри в історіософії П.І.ЛіницькогоЧЕРНЕНКО Тетяна Василівна
2196009.00.0524.03.2005Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ - перша половина ХІХ ст.)Гучко Галина Іванівна
2244209.00.0530.05.2005Онтологічно-антропологічна модель філософування Ґеорґія Кониського.Діденко Лариса Віталіївна
2272609.00.05..Проблема суб'єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ - першої чверті ХХ століть.Пятківський Роман Олександрович
2273609.00.0513.06.2005Людина у контексті релігійно-філософської рефлексії І.Гізеля.Прядко Наталія Анатоліївна
2332709.00.05..Рефлексія метафізики держави І.Канта (історико-філософський аспект).Дутчак Владислав Васильович
2341809.00.0523.06.2005"Поняття ""суспільство спектаклю"" та його концептуальні кореляти."Кулик Олександр Вікторович
2397709.00.05..Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова.Козій Іван Володимирович
2408509.00.0517.10.2005Історіософія І. Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в УкраїніБондар Світлана Володимирівна
2447609.00.05..Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз) .Гуцуляк Олег Борисович
2484909.00.05..Формування онтологічної та гносеологічної проблематики у досократівській філософії.Паньків Олеся Василівна
2496209.00.0510.11.2005Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу.Логвиненко Вікторія Михайлівна
2537709.00.05..Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження.Зубчик Олег Анатолійович
2589109.00.0523.01.2006Філософія історії Ф.В.Й.ШеллінгаБобошко Наталія Миколаївна
2664309.00.05..Роль соціально-культурної спадкоємності у розвитку особи. Історико-філософський аспект.Халецький Олексій Віталійович
2666309.00.05..Концепція влади в філософії Б.СпінозиДимерець Ростислав Йосипович
2669009.00.05..Принципи дзен-буддизму у філософії ДогенаСтрелкова Анастасія Юріївна
2706909.00.0519.04.2006Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії.Фльорко Лілія Ярославівна
2730709.00.0519.04.2006Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці.Рудакевич Оксана Мирославівна
2848809.00.0530.06.2006"Культурно-онтологічні основи ""надії"" (історико-філософський аналіз)."Борисова Тетяна Вікторівна
2971509.00.0501.11.2006"Відношення ""аномалія"" - ""норма"" в структуралістській концепції М. Фуко (історико-філософський аналіз)."Творіна Олена Леонідівна
3072109.00.05..Історико-філософська концепція В.П.Петрова (методологічний аспект аналізу).Руденко Сергій Валерійович
3081809.00.0529.12.2006Соціально-філософські погляди Андрея Шептицького.Бліхар В'ячеслав Степанович
3203109.00.0523.03.2007Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму).Неня Ганна Олександрівна
3217409.00.05..Історико-філософська спадщина Петра КудрявцеваПастушенко Людмила Андріївна
3232309.00.0510.04.2007Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя.Муха Ольга Ярославівна
3347309.00.05..Гносеологічний аналіз історичних і філософських основ генеративно-трансформаційної лінгвістикиШиліна Ольга Василівна
3488109.00.0511.10.2007Екзистенційно-герменевтична інтерпретація античної метафізики у творчості М.Гайдеґґера і Г.-Г. Гадамера (історико-філософський аналіз)Лобода Юрій Олександрович
3488309.00.0511.10.2007Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-філософський аналіз)Павлова Тетяна Сергіївна
3549209.00.05..Взаємообґрунтування моралі та права у філософії П.Д. ЮркевичаЧередніченко Ганна Олександрівна
3560709.00.05..Філософсько-екзистенційний контекст творчості Володимира ВинниченкаЛинченко Максим Дмитрович
3606809.00.05..Концепція духовної реальності П. О. Флоренського.Карпенко Мирослава Вікторівна
3643209.00.0528.01.2008Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму.Адаменко Надія Богданівна
3685409.00.05..Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття.Клочков Ілля Володимирович
3687709.00.05..Архетип культурного героя в українській духовній традиції:історико-філософський контекстКовтун Наталія Михайлівна
3688709.00.0522.02.2008Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття.Пронюк Євген Васильович
3750609.00.05..Раціоналізм та ірраціоналізм української філософії доби Бароко.Литвин Тарас Миколайович
3805609.00.0518.04.2008Теорія аналогії буття у філософії Томи АквінськогоКотусенко Віктор Володимирович
3810209.00.0521.04.2008Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII - початку ХХ ст.Стешенко Анна Сергіївна
3865009.00.0519.05.2008Відродження патристичної традиції в українській духовно-академічній філософіїКРАВЧЕНКО Юлія Миколаївна
3883309.00.0528.05.2008Концепція людської екзистенції Сьорена К'єркеґора.Онищук Оксана Василівна
3904609.00.0505.06.2008Основоположні принципи філософії історії в творчості Августина Блаженного.Поцюрко Олег Юрійович
3904809.00.05..Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20-30-х роках ХХ століття.Курило Василь Боганович
3919209.00.0520.06.2008Феномен віртуальної реальності у європейській філософії на межі ХХ-ХХІ ст. (історико-філософський аналіз).Свириденко Денис Борисович
3926709.00.0523.06.2008Гуманістична ідея в філософії Стародавності.Гіоргадзе Галина Василівна
4069709.00.05..Проблема взаємозв'язку душі і тіла у філософії Нового часу.П'ятун Віталіна Віталіївна
4074609.00.0520.10.2008Петро Лодій як представник української академічної філософії.Кравчук Інга Володимирівна
4104509.00.05..Трансформація класичної концепції суб'єкта у філософській герменевтиці.Пухта Ірина Степанівна
4175609.00.0504.12.2008Філософія духовного оновлення І.О.Ільїна.Руденко Оксана Сергіївна
4232109.00.0526.01.2009Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова.Ярмоліцька Наталія Вікторівна
4269709.00.0515.01.1999Вчення про людину Чернігівського літературно-філософського кола (друга половина XVII - перша половина XVIII ст.)Чорний Олександр Олексійович
4287309.00.05..Проблема методу пізнання: історико-філософський аналізБевз Микола Васильович
4306209.00.0502.03.1999Антроподицея Миколи Бердяєва.Сумченко Ірина В'ячеславівна
4342709.00.0514.04.1999Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія СковородиПаласюк Галина Богданівна
4369809.00.05..Фiлософiя як цiлiсне свiтосприйняття в концепцiє П.ЮркевичаКудрик Лiлiана Григорiвна
4403009.00.0521.06.1999Дмитро Чижевський як історик філософії.Погорілий Андрій Олександрович
4410709.00.05..Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації.Йосипенко Оксана Миколаївна
4629709.00.05.." ""Філософський аналіз морально-світоглядних мотивацій насильства і терору""."Остроухов Володимир Васильович
4638209.00.0519.10.2001Київська академічна філософія ХІХ - початку ХХ ст. і становлення історико-філософської науки в УкраїніТкачук Марина Леонідівна
4741709.00.0522.09.2003Онтологія і феноменологія Незбагненного: С. Л. Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччяАляєв Геннадій Євгенович
4806909.00.0520.09.2004Західноєвропейський нігілізм: джерела, сутність, перспективи.Ємельянова Наталія Миколаївна
4866209.00.05..Онтологія в сучасній французькій філософіїКУЦЕПАЛ Світлана Вікторівна
4872409.00.0523.09.2005Деонтологія в історії філософіїРискельдієва Лора Турарбеківна
4934309.00.05..Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики.Шабанова Юлія Олександрівна
4953809.00.0501.11.2006Олександр Кульчицький в контексті світової філософії.Гончарук Тетяна Вікторівна
4979709.00.05..Філософські інтерпретації проблеми несвідомого в контексті фройдистської та неофройдистських парадигмСторіжко Людмила Василівна
5023109.00.0512.10.2007Формування гендерних стереотипів у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)Власова Тетяна Іванівна
5040009.00.0527.12.2007Феномен суїциду в історії західноєвропейської філософії.Осетрова Оксана Олександрівна
5051909.00.0528.02.2008Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі.Скринник Михайло Антонович
5077609.00.0520.06.2008Метафізика поетичного мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції).Шевцов Сергій Вікторович
5120509.00.05..Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропйської метафізикиПронякін Володимир Іванович
5135309.00.05..Дилема етатизму та антиетатизму у сучасній французькій філософії (історико-філософський аналіз)Хміль Володимир Васильович
5157409.00.0522.10.1999Постмодерністська парадигма свідомості: Мета-теоретичний аспектСавельєва Марина Юріївна