Диссертации НБУ

Заказать диссертацию из НБУ.

id: 3601

Автор : Іванова Марина Володимирівна

Раздел : Прочие науки

Адсорбція та інгібіруюча дія піридинів на залізі та сталі.

Отправьте заявку на диссертацию из НБУ. Наш менеджер свяжется с Вами в течение дня.

Ф.И.О.:  

Город:

* Ваш e-mail:

* Контактный телефон:

Похожие диссертации:

22836Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідропохідних.
Валюк Вікторія Федорівна
50164Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3 діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів
Пивоваренко Василь Георгійович
21579Закономірності оксидоутворення на армко-залізі та хромистих сталях у розплаві кисневмісного свинцю
Цісар Валентин Петрович
42088Масоперенесення, структурні та фазові зміни у залізі та міді при їх легуванні за умов температурних градієнтів
Храновська Катерина Миколаївна
39314Теоретичне дослідження впливу атомів азоту на електронну будову і параметри надтонкої взаємодії в гцк залізі
Янчицький Богдан Зіновійович
2663Особливості пластичної деформації та структурних змін в алюмінії, міді та армко-залізі при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках
Мордюк Богдан Миколайович
46596Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях
Тодосійчук Тамара Тимофіївна
8318Адсорбція кисню на гранях монокристалу вольфраму при кріогенних температурах
Сукретний Василь Григорович
7289Низькотемпературна адсорбція водню та дейтерію на поверхні тугоплавких металів
Осовський Василь Денисович
33565. Адсорбція молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію (V) на поверхні модифікованих силікагелів.
"Магльована Тетяна В""ячеславівна"
11375Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи
Савчина Людмила Андріївна
4079Адсорбція сироваткового альбуміну людини сферичними і влокнистими вуглецевими сорбентами
Єрецький Євген Леонідович
51367Адсорбція ПАР та динамічний стан молекул води у системі вода - ПАР - твердий сорбент
Кармазіна Тамара Василівна
2143 Спільна адсорбція рідкісноземельних елементів і кисню на гранях кристалів вольфраму і молібдену
Степановський Степан Іванович
12882Адсорбція катіонних поверхнево-активних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему
Михайлова Інна Василівна