Диссертации НБУ

Заказать диссертацию из НБУ.

id: 1955

Автор : Стороженко Олександра Володимирiвна

Раздел : Прочие науки

Алгебро-логiчнi моделi семантики текстiв природноє мови.

Отправьте заявку на диссертацию из НБУ. Наш менеджер свяжется с Вами в течение дня.

Ф.И.О.:  

Город:

* Ваш e-mail:

* Контактный телефон:

Похожие диссертации:

13083Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту
Брусенцев Віталій Олександрович
1793"Динамічний аспект семантики іменників і фразем із компонентом ""погода"" (на матеріалі російської мови)."
Левченко Яна Ернстівна
42063Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на матеріалі британського варіанту англійської мови)
Нагорна Ольга Олександрівна
16942"""Алгебра ідей як апарат формалізації семантики природної мови в системах штучного інтелекту"""
Калиниченко Ольга Вікторівна
43929Формування iншомовного професiйного лексикону у слухачiв-прикордонникiв при навчаннi читання текстiв за фахом.
Лопатка Василь Дмитрович
45643Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами
Левицька Вікторія Соловіївна
26959Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою
Велика Оксана Тарасівна
22926Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теорії, інструментарій, застосування
Яценко Олена Анатоліївна
4151Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів.
Ревенчук Ілона Анатоліївна
49450Дослідження алгебро-аналітичних та тополого-геометричних властивостей інтегровних динамічних систем та їх адіабатичних збурень
Прикарпатський Ярема Анатолійович
28903Інструментарій проектування комп'ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань
Хохлов Вадим Анатолійович
15539Усередненi моделi з пам'яттю
Рибалко Володимир Олександрович
714Короткотермiновi моделi прогнозування основних макроекономiчних iндикаторiв
Бурлай Тетяна Вiкторiвна
43189 Моделi управлiння пiдприємством з урахуванням факторiв ризику
Мартинов Анатолiй Никифорович
2067Числовi моделi та оптимiзацiя випромiнюючих систем з напiвпрозорими поверхнями
Заморська Ольга Федорiвна