Диссертации НБУ

Заказать диссертацию из НБУ.

id: 1868

Автор : РОМАНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Раздел : Прочие науки

Аналiтичнi дисперсiйнi моделi багатопровiдних смужкових структур на основi квазiстатичних наближень.

Отправьте заявку на диссертацию из НБУ. Наш менеджер свяжется с Вами в течение дня.

Ф.И.О.:  

Город:

* Ваш e-mail:

* Контактный телефон:

Похожие диссертации:

44411Розробка динамiчноє моделi огрудкування i оптимiзацiя на єє основi технологiчних параметрiв аглошихти
Кривенко Ольга Вiкторiвна
2675 Економiко-математичнi моделi оцiнки ефективностi iнвестицiйних проектiв на основi гомоморфних образiв у виробничо-економiчних системах
Дем'яненко Ольга Олексiївна
13228Чисельно-аналiтичнi розв'язки для неоднорiдного гiдроакустичного хвилевода з суттевими змiнами параметрiв по трасi
Папкова Юлiя Iгорiвна
36244Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближень
Торба Сергій Миколайович
3755Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень
Гапонюк Ярослав Васильович
22930Оцiнка найкращих наближень періодичних функцiй багатьох змінних через коефіцієнти Фур'є
Кононович Тетяна Олександрівна
27163Метод послідовних наближень для розв'язання інтегральних рівнянь актуарної математики
Норкін Богдан Володимирович
14239Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків
Ярошко Світлана Маихайлівна
7691Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків
Ярошко Світлана Маихайлівна
15539Усередненi моделi з пам'яттю
Рибалко Володимир Олександрович
43189 Моделi управлiння пiдприємством з урахуванням факторiв ризику
Мартинов Анатолiй Никифорович
714Короткотермiновi моделi прогнозування основних макроекономiчних iндикаторiв
Бурлай Тетяна Вiкторiвна
2067Числовi моделi та оптимiзацiя випромiнюючих систем з напiвпрозорими поверхнями
Заморська Ольга Федорiвна
1955Алгебро-логiчнi моделi семантики текстiв природноє мови
Стороженко Олександра Володимирiвна
44149Iмiтацiйнi моделi масопереносу респiраторних газiв в органiзмi та єх чисельний аналiз
Фролова Лейла Зайнутдiнiвна